יעוץ כלכלי

גבוהות לניהול עסקי יעיל מציעה שירותי ייעוץ כלכלי לעסקים. במסגרת הייעוץ הכלכלי מבוצע אבחון וניתוח התוצאות הכספיות, על מנת לקבלת החלטות שיאפשרו ולסייע לפעול ביעילות וברווחיות מקסימאלית.

כלי הייעוץ הכלכלי והפתרונות המוצעים מותאמים לצרכי הלקוח.

ניתוח תוצאות כספיות

ניתוח דוחות כספיים ונתונים ממערכות ניהול העסק, ניתוחי הקניות, ההוצאות המשתנות וההוצאות הקבועות, וניתוח רווחיות.

ניתוח מרכזי רווח ועונתיות

ניתוח פעילות העסק באופן מעמיק, לפי סוגי פעילות, מרכזי רווח ומרכזי עלות, בהתאם לעונתיות.

ניתוח אובליגו

ניתוח האובליגו , החובות והביטחונות של העסק, בכל הבנקים, ובדיקת התאמת מבנה האשראי לצרכי העסק.

בניית תקציב

בניית תקציב שנתי ברמה חודשית, לפי מרכזי רווח ועונתיות , המאפשר תכנון ובקרה של הפעילות העסקית.

ניתוח צרכים להון חוזר

ניתוח צרכים להון חוזר ככלי להערכת מצב העסק ובחינת הצרכים לעומת מבנה האשראי.

ניתוח יכולת החזר אשראי

ניתוח יכולת החזר אשראי , נחוצה לקבלת החלטות לגבי מימון ומבנה האשראי המתאים לצרכי העסק.