הלוואות

הלוואות מהקרן בערבות מדינה וקרן פועלים

הקרן החדשה בערבות מדינה וקרן פועלים מסייעות במתן הלוואות לעסקים קטנים ובינוניים. מטרת הקרנות היא לסייע ליזמים אשר מעוניינים להקים עסק חדש כמו גם לעסקים קטנים ולעסקים בינוניים, אשר מעוניינים להתפתח ולצמוח ואין ברשותם את הממון הדרוש בכדי לעשות זאת.
הסיוע ניתן באמצעות הלוואות הניתנות ברמה מסלולים, כשסכום ההלוואה הנו עד 500 א' ₪ או 8-10% מהמחזור, הגבוה מבניהם.
ההלוואות ניתנות בתנאים נוחים ואטרקטיביים במיוחד

ליווי אישי עד לקבל המימון

גבוהות לניהול עסקי יעיל צוות מקצועי, אשר בקיא בתהליך, בדרישות הקרן והבנקים  ויסייע לכם להשיג את המימון מהקרן בערבות מדינה.
במסגרת השירות  מבוצע ניתוח נתוני העסק והכנת תכנית עסקית . הגשת התוכנית לגוף המתאם ולבנק וליווי בפגישות.
בדיקה אפשרויות לקבלת ההלוואה מול הבנקים, וקיום משא ומתן לגבי תנאי ההלוואה עד להשגת התנאים האופטימליים