בקרת כספים

בכל עסק מומלץ לבצע בקרה של הפעילות הכספית. גבוהות לניהול עסקי יעיל מציעה ללקוחותיה כלים לבקרת כספים, אשר מאפשרים לקבל תמונת מצב על ביצועי העסק בזמן אמת, לנהל את תזרים המזומנים, להיות כל הזמן עם היד על הדופק ולהגיב במהירות.
כלים לבקרת כספים מאפשרים לבנות תקציב שנתי לפעילות העסק ומעקב אחר ההכנסות וההוצאות החודשיות בהשוואה לתקציב.
כלי הניהול לבקרת הכספים מאפשרים למפות את המוצרים/השירותים לפי תרומתם לרווחיות העסק ולקבל החלטות בהתאם, לנתח את ביצועי העובדים, לתגמל אותם על בסיס תוצאות ועוד

בניית תקציב שנתי

תקציב שנתי לפי מרכזי רווח ועונתיות, המאפשר תכנון ובקרה על פעילות העסק.

ניתוח מכירות

ניתוח מכירות לפי סוגי פעילות ועונתיות, אשר יאפשר קבלת החלטות מושכלת לגבי אסטרטגיה שיווקית ומהליכי שיווק ומכירות.

ניתוח מוצרים ועצי מוצר

ניתוח עלויות מדוייקת וביצוע העמסות של הוצאות משתנות וקבועות . בניית אסטרטגיית תמחור מתאימה. בניית עצי מוצר בעסקים רלוונטיים.

כלי לניהול תזרים מזומנים

מעקב אחר תזרים מזומנים ברמה יומית , בכמה חשבונות בנק , מוגדר ומותאם לצרכי העסק.

מעקב הכנסות והוצאות חודשיות בהשוואה לתחזית

בקרה על תוצאות הפעילות ברמה חודשית, לפי מרכזי רווח , בהשוואה לתקציב שהוגדר בתחילת השנה.

תכניות עסקיות ובדיקות כלכליות

ביצוע ניתוחים, הערכות שווי ובדיקות כדאיות למשקיעים, שותפים, בנקים ולצרכים פנימיים. בניית תכניות עסקיות מקיפות ומעמיקות, לעסקים בהקמה ולעסקים קיימים שמבצעים שינויים בעסק.